Matemàtiques


En aquest raconet aniré penjant pàgines web que hi ha a internet on podreu fer exercicis de repàs de l'assignatura de matemàtiques. Espere que vos siga de profit. Ens vegem a classe.

En aquesta pàgina podreu treballar problemes utilitzant la suma, la resta o la multiplicació, segons l'enunciat del problema.


Per a tots: a la següent web teniu informació de geometria (polígons).

Joc per a repassar la multiplicació per la unitat seguida de 0.

Com els problemes, de vegades, són un miqueta costosos de resoldre (és qüestió de pràctica), vos deixe aquesta web per a practicar.

Com va l'agilitat amb el càlcul mental? A aquesta web la podreu treballar. Ànim!

6é i 5é: hem donat la reducció de dos o més fraccions a comú denominador per poder comparar-les. Ací ho podràs repassar a casa.

5é i 6é: fraccions (pròpies/impròpies, nombres mixtos, simplificació i ampliació de fraccions...).

5é i 6é: problemes amb percentatges.

4t: jocs sobre polígons.

4t: web quest sobre les hores. 
       Més activitats sobre les hores.
      Activitat per a transformar de dies a hores, d'hores a setmanes, etc.
 
6é: exercicis de nombre enters.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario