Matemàtiques


En aquest raconet aniré penjant pàgines web que hi ha a internet on podreu fer exercicis de repàs de l'assignatura de matemàtiques. Espere que vos siga de profit. Ens vegem a classe.

En aquesta pàgina podreu treballar problemes utilitzant la suma, la resta o la multiplicació, segons l'enunciat del problema.


Per a tots: a la següent web teniu informació de geometria (polígons).

Joc per a repassar la multiplicació per la unitat seguida de 0.

Com els problemes, de vegades, són un miqueta costosos de resoldre (és qüestió de pràctica), vos deixe aquesta web per a practicar.

Com va l'agilitat amb el càlcul mental? A aquesta web la podreu treballar. Ànim!

6é i 5é: hem donat la reducció de dos o més fraccions a comú denominador per poder comparar-les. Ací ho podràs repassar a casa.

5é i 6é: fraccions (pròpies/impròpies, nombres mixtos, simplificació i ampliació de fraccions...).

5é i 6é: problemes amb percentatges.

4t: jocs sobre polígons.

4t: web quest sobre les hores. 
       Més activitats sobre les hores.
      Activitat per a transformar de dies a hores, d'hores a setmanes, etc.
 
6é: exercicis de nombre enters.

Tercer trimestre:

A aquesta pàgina teniu activitats per a repassar el canvi d'unitats de longitud, massa, capacitat, àrea,...

5é i 6é: aquesta web és interessant per a repassar el càlcul d'àrees.

4t: activitats amb euros i cèntims. 

Per a tots/es: activitats de probabilitat.
                        Més probabilitat i atzar

: operacions amb angles.  

: mitjana aritmètica, moda i mediana.

Últim tema: acabem d'encetar l'últim tema i vos deixe informació que vos pot ser d'utilitat. Un xicotet esforç més i tindrem ahí les vacances!

: cossos geomètrics (poliedres)
Més informació sobre els poliedres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario